Våra viktigaste kompetenser

Boarding an aeroplane

   
Vi bedriver signalspaning med hjälp av mycket avancerad teknik och de som arbetar med detta har ofta en bakgrund som radiotelegrafister, -signalister eller -operatörer och ingenjörer med civil eller militär utbildning.

Bearbetning och analys inom underrättelseproduktion sker bland annat av personer med stats- eller samhällsvetenskaplig bakgrund, personer med mycket hög teknisk kompetens och goda kunskaper inom olika språk. Nischkompetenser inom området består av underrättelseanalytiker med fokus telekom samt kvalificerade matematiker som arbetar med kryptoforcering.

Arbetet inom IT-säkerhetsområdet ligger i teknikens framkant och behöver flera olika kompetenser, exempelvis inom avancerad teknisk analys av nätverk, reverse-engineering och systemutveckling.

Inom det tekniska området arbetar bland annat ingenjörer och personer med gedigen teknisk erfarenhet med hård- och mjukvara, utveckling, teknik och elektronik. De har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs och har ett ständigt fokus på förbättring av dessa genom att följa med i den snabba IT-utvecklingen. Som support för all verksamhet har vi kvalificerad teknisk driftpersonal.

Då arbetsområdena präglas av kontinuerlig förändring ligger mycket fokus på att genom utveckling och forskning skapa nya metoder, system och verktyg.
  

Möte
  
Till stöd för våra kärnverksamheter har vi medarbetare inom juridik, ekonomi, HR, säkerhet, information, administration och infrastruktur.

FRA är en verksamhet som ständigt behöver ligga steget före och vi förstärker därför olika delar av verksamheten med ny spetskompetens kontinuerligt. Personer med särskild teknisk kompetens, avancerad telekom- eller IT-kunskap är särskilt intressanta för oss.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se