Robert Sirkka, avdelnings­chef

På avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar vi för ekonomi, upphandling, lokalförsörjning, service, HR, rättsfrågor och säkerhetsskydd.

Robert Sirkka, FRA:s verksamhetsstöd

Vi har hand om allt från strategiska frågor till dagliga operativa frågor. Oavsett avdelning eller roll är alla på FRA beroende av vårt stöd för att göra sitt jobb. FRA är just nu inne i en expansiv fas och då är stödet från oss på verksamhetsstöd viktigare än någonsin, och vi jobbar för att bli ännu mer effektiva och integrera smarta processer i verksamheten. Vi gör det i nära samarbete med de andra avdelningarna.

FRA är en unik och spännande arbetsgivare av flera anledningar. Många kanske tänker på vårt viktiga uppdrag i första hand, men vi har mycket mer att erbjuda än så. På avdelningen för verksamhetsstöd jobbar vi med en stor variation av uppgifter, samtidigt som vårt syfte och våra mål är tydliga – vi är alla på väg åt samma håll. Vi har funnits i över 75 år, och under åren har myndigheten utvecklat processer och arbetssätt som idag är väl etablerade. Samtidigt måste vi hela tiden utveckla nya processer och förbättra dem vi har. Det är särskilt viktigt nu när myndigheten växer.

Det jag själv slogs av när jag började på FRA var att det är så många duktiga medarbetare som har varit här väldigt länge. FRA:s uppdrag är en av anledningarna till att medarbetare stannar. En annan är utvecklingsmöjligheterna som vi kan erbjuda på avdelningen. Eftersom vi är en stor organisation med många funktioner, är det viktigt för oss med professionell utveckling. Vi erbjuder möjligheter för medarbetare att höja sin kompetens genom utbildning, och vi skapar också förutsättningar för att söka sig till – och ta sig an – andra roller.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor