Våra avdelningar

FRA:s organisation består av fyra avdelningar: avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik och avdelningen för verksamhetsstöd. Det finns också ett ledningsstöd.

Cyberavdelningen

Avdelningen för cyberverksamhet bidrar med skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar.

På avdelningen arbetar man med att identifiera, analysera och följa angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet. Man genomför även IT-säkerhetsanalyser och andra åtgärder till stöd för IT-säkerheten på andra statliga myndigheter och statligt ägda bolag. I nära samarbete med Säkerhetspolisen bidrar FRA till skyddet av samhällsviktig verksamhet.

De som arbetar på avdelningen har bland annat kunskaper i informationsteknologi, informationssäkerhet och kryptologi. Dessa kompetenser bidrar alla till de spännande idéer och lösningar som är nödvändiga för att vi ska lyckas bygga upp ett effektivt svenskt cyberförsvar.

Testa dig med unika uppgifter – gör våra cyberchallenges

Funderar du på att jobba på vår avdelning för cyberverksamhet? Vi ställs dagligen inför nya utmaningar och drivs av att göra svåra problem enkla att förstå. Våra cyberchallenges ger dig en inblick i hur spännande, utvecklande och roligt det kan vara att jobba på FRA.

Klicka på länken för att komma vidare till de tekniska utmaningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som öppnas i ett nytt fönster

På avdelningen kan du exempelvis arbeta som: informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhetsanalytiker, nätverksanalytiker, systemutvecklare, systemadministratör eller kryptolog.

Möt Charlotte – avdelningschef genom att klicka på denna länk

Signalunderrättelseavdelningen

Avdelningen för signalunderrättelser ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Här produceras många av de underrättelser som ger den svenska regeringen och andra mottagare viktig information till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det kan gälla kunskap om krig och konflikter utomlands, politiska eller militära förhållanden, eller annat som är av intresse för Sveriges säkerhet och integritet.

På avdelningen kan du exempelvis arbeta som: underrättelseanalytiker med fokus på teknik, språk eller relevanta ämneskunskaper, operatör för inhämtning och analys av trafik- och dataflöden, utvecklingsledare med inriktning på kravställning av teknik eller samverkansperson.

Avdelningen för teknik

Avdelningen för teknik förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

På avdelningen ansvarar man för många system, både äldre och de som ligger i teknikens framkant. Man ansvarar för systemens hela livscykel, vilket innefattar anskaffning, utveckling, produktionssättning, drift och avveckling. På avdelningen bevakar man också den tekniska utvecklingen i omvärlden för att ligga steget före.

Här finns en ovanligt omfattande kunskapsbas med expertis inom allt från radio- och satellitteknik till den digitala världen. Det är en inspirerande och lärorik miljö för dig med ett genuint teknikintresse.

På avdelningen kan du exempelvis arbeta som: systemutvecklare, systemadministratör, systemintegratör, nätverkstekniker, supporttekniker.

Möt Gunnar – avdelningschef genom att klicka på denna länk

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd på FRA ansvarar för att allt fungerar runt omkring så att vår kärnverksamhet har de förutsättningar den behöver.

Avdelningen arbetar med ekonomi och inköp, HR, säkerhetsskydd och informationsförvaltning. Man ser också till att infrastrukturen på myndigheten fungerar, såsom restaurang, fastighet, drift, lokalvård och kontorsservice.

Här kan du jobba i en spännande miljö med uppdrag som ingen annan arbetsgivare kan erbjuda inom dessa frågor.

På avdelningen kan du exempelvis arbeta som: Controller, handläggare inom till exempel säkerhetsskydd eller lön, drifttekniker, upphandlare, registrator, lokalvårdare.

Möt Richard – avdelningschef genom att klicka på denna länk

Ledningsstödet

Myndighetsledningen har till sin hjälp ett ledningsstöd, som arbetar med stabsuppgifter och andra centrala frågor.

Ledningsstödet samarbetar med den övriga organisationen i främst myndighetsövergripande och strategiska frågor, som planering, samordning, uppföljning och kommunikation. Här samordnas också olika externa samarbeten.

Inom Ledningsstödet finns kompetens inom exempelvis kommunikation, handläggning och förvaltning, administration och ekonomi.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor