Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

FRA är en kunskapsintensiv organisation där kompetensutveckling är en viktig del i arbetet. Därför får du stort utrymme för din personliga utveckling. Eftersom FRA:s uppgift är så speciell sker en stor del av utbildningen i intern regi. Annan utbildning, framför allt avancerad teknisk, kan ske utomlands. Den viktigaste kompetensutvecklingen får du genom det direkta arbetet och i samarbetet med kollegor. Om du studerar ämnen på din fritid som är relevanta för arbetet, kan du få ekonomiskt bidrag från FRA.

FRA har ett eget chef- och ledarprogram

Att vara ledare eller chef är en viktig roll. På FRA kan utmaningen vara annorlunda än på andra arbetsplatser och vi vill vara säkra på att alla våra chefer och ledare får rätt förutsättningar och är rustade för att utveckla både sig själva och sina medarbetare. Vi vill att alla chefer och ledare känner till vår gemensamma värdegrund och har en gemensam verktygslåda för de olika frågor de ställs inför. 

Programmet utgår från de utmaningar och förväntningar som är generella för de flesta chefer och ledare vid FRA, oavsett avdelning. Det syftar också till att säkerställa en långsiktig försörjning av kompetenta ledare.

Hur är utbildningen upplagd?
Chef- och Ledarprogrammet bygger på fristående utbildningar där teori varvas med praktik. På så vis har våra chefer och ledare möjligheten att långsiktigt bearbeta och omsätta kunskaper och färdigheter i sitt ledarskap.

Vad ingår i programmet?
Totalt är det tio moduler för chefer med personalansvar, fem av dem riktar sig även till de som regelbundet leder andras arbete, utan att ha personalansvar. Några exempel på moduler är konfliktlösning, feedback, lönesättande samtal, arbetsmiljö och rekrytering.

För chefer på indirekt nivå, det vill säga den som är chef över chefer, har vi ytterligare utbildningar i att leda via andra samt "den strategiska ledningsgruppen" och förändringsledning.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se