Jämställdhet

Jämställdhet skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö


Vi är övertygade om att en blandning av kvinnor och män i alla åldrar och med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Vid FRA ska samma förutsättningar råda för kvinnor och män att trivas och utvecklas i sina arbeten och FRA ska möjliggöra för alla anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I dag har vi 40% kvinnliga chefer och en fjärdedel av det totala antalet medarbetare är kvinnor.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se