Teknik

Vi ser till att FRA har den teknik som behövs.

Avdelningen för teknik på FRA ser till att myndigheten har den teknik som behövs.

Avdelningen för teknik förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

Vi ansvarar för systemens hela livscykel, vilket innefattar anskaffning, utveckling, produktionssättning, drift och avveckling och vi arbetar nära användarna. Vi bevakar också den tekniska utvecklingen i omvärlden för att ligga steget före.

Avdelningen har en ovanligt omfattande kunskapsbas med expertis inom allt från radio- och satellitteknik till den digitala världen. Det är en inspirerande och lärorik miljö för dig med ett genuint teknikintresse.

På avdelningen kan du exempelvis arbeta som:

  • Systemutvecklare
  • Systemadministratör
  • Systemintegratör
  • Nätverkstekniker
  • Supporttekniker
Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor