Gustaf, avdelnings­chef

Vår uppgift på avdelningen för signalunderrättelser är att följa och rapportera skeenden i vår omvärld. Målet är att leverera unika underrättelser till våra uppdragsgivare i rätt tid. Ett jobb på vår avdelning innebär att du bidrar till Sveriges säkerhet, fred och oberoende.

Gustaf

Vi som arbetar här känner ett stort engagemang för det vi gör. Vi agerar larmklocka och ger uppdragsgivarna informationsöverläge. Vi kan också bidra till att avstyra en händelse som skulle kunna ha påverkan på Sveriges säkerhet. Det finns en hög kännedom om mervärdet av vårt arbete bland våra uppdragsgivare och vi känner en stor uppskattning för det vi gör.

Utmaningen i underrättelsearbetet handlar om att tyda och analysera komplexa mönster av kommunikation och handlingar. För att klara vårt uppdrag behöver vi medarbetare med en mängd olika specialistkompetenser och bakgrunder. Exempel på detta är samhällsvetare, humanister och tekniker. Beroende på vilken roll du har kan du även ha kontakter med andra underrättelsemyndigheter och med våra uppdragsgivare, som till exempel Regeringskansliet eller Försvarsmakten.

Hos oss har du möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter och vi jobbar medvetet med att du ska utveckla din kompetens. Som underrättelseorganisation påverkas vårt arbete av vad som sker i vår omvärld. Det innebär att vi ofta arbetar under högt tryck – det ska man vara beredd på när man börjar hos oss.

Min strävan som avdelningschef är att mina medarbetare samarbetar både inom den egna arbetsgruppen och med personer på övriga FRA. Oavsett funktion bidrar alla som jobbar här till att våra uppdragivare ges förutsättningar att fatta beslut som påverkar Sveriges säkerhet.

Tycker du att vår verksamhet låter spännande och tror du att du har den kompetens vi behöver? Då kan du bli en i vårt lag!

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor