Lednings­stödet

Myndighetsledningen har en stab, Ledningsstödet, som arbetar med centrala frågor.

Ledningsstödet på FRA arbetar med myndighetsövergripande och strategiska frågor.

Ledningsstödet samarbetar med den övriga organisationen i främst myndighetsövergripande och strategiska frågor, exempelvis planering, samordning och uppföljning. Här finns även myndighetens kommunikationsfunktion. Koordinationen av externa samarbeten görs också här. 

Inom Ledningsstödet finns kompetens inom exempelvis kommunikation, handläggning och förvaltning, administration och ekonomi.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor