Ett uppdrag som kräver de bästa

Nyfikenhet, kompetens och ödmjukhet i en kunskapsintensiv miljö.

Vårt uppdrag är att ge våra uppdragsgivare unik information om utländska företeelser som har betydelse för Sveriges säkerhet. Vi har också en viktig roll i att kontinuerligt stärka informationssäkerheten hos landets mest skyddsvärda verksamheter.

Vår osäkra omvärld i kombination med en snabb teknikutveckling har gjort vårt uppdrag allt viktigare – och mer utmanande. För att klara vårt uppdrag behöver vi de mest kompetenta, engagerade och drivna medarbetarna.

Hos oss ser kompetensen olika ut beroende på roll, men vi är alla nyfikna och ödmjuka inför det faktum att det alltid finns något nytt att lära sig. Är du genuint intresserad av det du gör och strävar efter att bli ännu bättre? Då finns det många möjligheter för dig att trivas och utvecklas i vår kunskapsintensiva miljö.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor