Anställningsbeslut och överklagande


Anställningsbeslut anslås på FRA:s officiella anslagstavla hos vakten i FRA:s entré, Rörbyvägen 20 på Drottningholm, Stockholm.

Anställningsbeslut kan överklagas av den som sökt anställningen genom en skrivelse ställd till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring som yrkas. Överklagandet ska ha kommit in till FRA inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på FRA:s officiella anslagstavla.

Överklagandet som är ställt till Statens överklagandenämnd skickas till:

FRA
Box 301
161 26 Bromma

Uppgifter om anställda som arbetar inom signalunderrättelseverksamheten eller i verksamhet som nära ansluter till denna, samt uppgifter om personer som sökt anställning inom dessa verksamheter, omfattas av sekretess. När tillsättning av sådana tjänster anslås anges därför inte namnuppgifter på de som erhållit tjänsterna, istället anges endast tjänsternas diarienummer.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se