Andra förmåner

Företagshälsovård och sjukvård

FRA har intern företagshälsovård på Lovön. Här finns företagssköterska, läkare och personalkonsulent/psykolog. Företagshälsovården arbetar med hälso- och arbetsmiljökartläggningar, livsstilsrådgivning samt utbildar bl.a. inom psykosocial arbetsmiljö, hjärt-lungräddning m.m.

Besöken hos företagshälsovården sker på arbetstid. För läkarbesök som inte är arbetsrelaterade betalar du enligt landstingets taxa. Även besök hos annan läkare, öppenvård och mödravårdscentral får du göra på arbetstid. Du får viss ersättning för läkarbesök och receptbelagda läkemedel, under förutsättning att du använt ditt högkostnadskort.

FRA:s stationer utanför Lovön har lokala lösningar utifrån sina förutsättningar.

Friskvårdsaktiviteter

Löpning och roddbild


Som anställd på FRA har du möjlighet att motionera en timme per vecka på betald arbetstid. Motionstimmen kan användas för aktiviteter på eller i anslutning till arbetsplatsen. Du kan promenera, jogga eller delta i någon av de aktiviteter som anordnas av vår motions- och idrottsklubb. På Lovö finns dessutom en lokal för styrketräning. Du kan även få bidrag för vissa motions- eller friskvårdsaktiviteter utanför arbetsplatsen.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se