FRA:s organisation


FRA är organiserat i fyra avdelningar: Avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik samt avdelningen för verksamhetsstöd. Dessutom finns ett ledningsstöd som arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen.
  
   
Dag Hartelius

Generaldirektören Dag Hartelius är myndighetschef. Regeringen utsåg 19 oktober 2016 Charlotta Gustafsson till överdirektör, en tjänst som hon tillträder 1 januari 2017. Dessutom ingår FRA:s chefsjurist Michaela Dràb i myndighetsledningen.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se