Myndigheten FRA

Organisation

FRA är organiserat i fyra avdelningar: Avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik samt avdelningen för verksamhetsstöd. Dessutom finns också ett ledningsstöd som arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen. FRA:s chefsjurist ingår i myndighetsledningen.  
   

Dag Hartelius


Generaldirektören Dag Hartelius är myndighetschef. Regeringen utsåg 19 oktober 2016 Charlotta Gustafsson till överdirektör, en tjänst som hon tillträder 1 januari 2017.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och NOA, Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (tidigare Rikskriminalpolisen).

Tjänster inom informationssäkerhet beställs främst av statliga myndigheter och statligt ägda bolag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se